Oscar İk olarak özel kurum, kuruluş ve işletmelerin bordro ve özlük dosyalama işlemlerini yasal iş hukukuna uygun bir şekilde yürütme ve organize etme alanında hizmet sunmaktayız.

Bu kapsamda büyük yada küçük ölçekli işletmelerin;

Personel dosya bilgi kütüphanesi
Personel kişisel veri güncelleme
İş Bordro hazırlama
Kişiye ait ücret bordrolarının yasal mevzuata uygun teslim edilmesi
Banka ödeme takip ve yürütmesi
Personelin yasal takip süreçlerinin izlenmesi
SGK iş yeri ve çalışan bilgilendirmesi
SGK personel iş bildirimi ve çıkış işlemleri
İŞKUR personel alım işlemleri
İşten ayrılan personel hukuki süreç takibi
Detaylı personel raporlama süreçleri

Bordrolama Nasıl Yapılır?

Bordrolama işlemleri yapılırken, çalışanlara yapılan ödemelerden ortaya çıkan kalemler dikkate alınır. Bordro, bütün firmaların hazırlaması zorunlu olan bir belgedir. Personellerin her ay hak edişlerini belirten bir belge niteliğindedir. Bordrolama hizmeti vermek sıradan bir görev gibi gözükebilir ancak her maaş döneminde vergi kesintisi, SGK ve maliye ödemesi gibi ücretlerin düzenli kontrolünü içerdiğinden oldukça riskli bir iştir.

Bordrolama işlemi yaparken ilk olarak yasal çalışanların tanımlanmış olması gerekir. Bordro programına kayıt edilmiş olmalıdır ve SGK işe giriş bildirgesinin barkodlu çıktısı alınarak bir dosya halinde arşivlenmesi gerekmektedir. Bunların yanında puantaj verilerinin ve giriş – çıkış saatlerinin kontrolü, ay içinde kullanılan mazeret izinlerinin sayısı gibi personel takibi gerektiren kayıtların programa eksiksiz ve doğru bir biçimde girilmesi bordrolama işleminin kapsamına girer.

Outsourcing Bordro

Kendi bünyesinde bordrolama uzmanı bulundurmayan firmaların bu hizmeti dışarıdan almasına outsourcing bordro ismi verilir. Sadece kendi sektörlerine odaklanmış firmalar hem daha esnek hem de daha karlı olması amacıyla ister kısa dönem ister uzun dönem fark etmeksizin outsourcing hizmeti alabilirler. Bu hizmeti veren işletmeler, çalışanların işe giriş döneminden işten çıkış dönemine kadar olan tüm süreçlerin etkin bir biçimde yönetilmesini sağlar. Çalışana dair tüm bordrolama, güncel mevzuata uygun bildirgeler hazırlama, ödeme, raporlama ve belgelendirme işlemleri outsourcing bordro hizmeti kapsamındadır. Sadece özlük dosyaları bu işletmeler tarafından tutulmaz. Çünkü firmalara yapılacak herhangi bir denetlemede özlük dosyalarının gösterilmesi zorunlu olduğundan bu dosyaların firma bünyesinde kalması daha doğrudur.