Sürekliliğin sağlanamadığı pozisyonlardan biri olan depo personeli çalışanı arayışında işletmelere destek sunmaktayız. Bizlere iş başvuru için gelen farklı kriterlere sahip personeller arasından sizler için uygun personeli seçiyoruz.

Firmalar malzeme, ürün ve diğer eşyalarının düzenli bir şekilde teslim alınması, depolanması ve bunlarla ilgili kayıtların düzenli şekilde tutulabilmesi için depo elemanlarına ihtiyaç duyarlar. Depo elemanı iş ilanları veren iş yerleri, işe alacakları kişilerden; dikkatli, sağduyulu, dayanıklı, düzenli, dinamik, işine saygılı, çalışma arkadaşlarıyla ve esnek çalışma saatleriyle uyumlu olmalarını beklemektedirler.

Depo elemanı, kendine verilen talimatlar doğrultusunca malzemeleri gönderebilmeli, bunların kaydını tutabilmeli ve gerekli faturalandırmayı yapabilmelidir. Defolu ve noksan ürünlerin bulunması halinde tespitini yaparak bunların geri iadesini sağlamakla yükümlü olan depo görevlilerinin, ihtiyaç durumunda çalıştığı kurumun genel çalışma prensipleri doğrultusunda araç gereçleri ve ekipmanları kullanabilmeleri gerekmektedir.

Depo elemanı iş ilanı için başvuru yapıp işe kabul edilen elemanlar, depoda yer alan ürünlerin cinslerine göre düzenli bir şekilde sıralanması ile görevlendirilirler.

Depoya taşınması gereken ürünlerin herhangi bir kayba ve zarara uğramaması için gerekli önlemleri alabilecek yetkinlikte olması gereken depo elemanları, kantar fişi ve sevk pusulalarının düzenli bir şekilde tutulmasından da sorumludurlar.

Belirlenen zaman aralıklarında stok sayımları yaparak bunları kayıt altına alan depo görevlileri, depo defterlerini tutarak yıl sonu gerekli yerlere bildirmekle yükümlüdürler. Firmaların en önemli birimlerinden olan depo departmanında önemli bir rol üstlenmek isterseniz, depo elemanı ilanları arasından başvurular yaparak kısa sürede yeni bir işe sahip olabilirsiniz.